บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ไมโครสโคป

ไมโครสโคป

ไมโครสโคป (Microscopes) หรือ สามารถเรียกอีกชื่อว่า กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งไมโครสโคปสามารแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ไมโครสโคปแบบใช้แสง (Optical Microscopes) และ ไมโครสโคปแบบอิเล็กตรอน (Electron Microscopes) โดยที่ใช้งานกันส่วนมากนั้นจะเป็น ไมโครสโคปแบบใช้แสง

13 รายการ

ต่อหน้า

13 รายการ

ต่อหน้า