บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

ความชื้นของวัสดุ สามารถบ่งบอกให้ทราบว่าวัสดุนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ อายุการเก็บรักษานานเท่าใด และปริมาณหรือน้ำหนักที่แท้จริงเท่าไหร่ ซึ่งเครื่องวิเคราะห์ความชื้นจะสามารถให้คำตอบนี้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

หลักการทำงาน ใช้วิธีวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักก่อนและหลังจากได้รับความร้อน จนความชื้นหมดไป ซึ่งวัสดุจะถูกชั่งก่อนและหลังการอบเพื่อหาค่าความแตกต่าง โดยความชื้นของวัสดุจะรวมอยู่ในส่วนประกอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะระเหยเมื่อได้รับความร้อน

เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น กล้องถ่ายภาพความชื้น เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ

11 รายการ

ต่อหน้า

11 รายการ

ต่อหน้า