บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องมือวัดยกเลิกจำหน่าย

Discontinued Products (สินค้ายกเลิกจำหน่าย) Replaced product (สินค้าที่จำหน่ายแทน)
Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd.
AM-4217SD (เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด) AM-4207SD (เครื่องบันทึกความเร็วลมแบบใบพัด)
TL-88 (อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ) AL-05 (อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ)
TL-339R
TL-222
BAUM-01
BACH220
BB-400
CC-TEMPK TC-920 ( เครื่องวัดอุณหภูมิและคาลิเบรเตอร์)
CC-TEMPJ
CC-202
CC420 CC-421
CC-422
CO-210M
CO-1000
CP-2010
CP-6000
CP-2011
CP-6001
CP-2011
CP-3001
CP-6011
CT-2002MA CT-2012 (เครื่องควบคุม)
CD-4312 CD-4322
CD-4302
CPS-3100
CMF-6130
CPF-3002
CMP-3200 (แคลมป์มิเตอร์)
CMF-3002 CPF-3002
DR-99420 CT-2012 (เครื่องควบคุม)
DC-516
DI-6200 DI-6300A (เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน)
DL-9601A (เครื่องบันทึกข้อมูล) DL-9602SD
DH-802C
DM-1000 CM-9930 (แคลมป์มิเตอร์)
DM-6046 CM-6146 (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า)
DM-6052 CM-9940 (แคลมป์มิเตอร์)
DM-6053 CM-9941
DH-802C
DM-6055C
DM-6056
CM-6155C (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า)
CM-6156 (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า)
DM-6058 CM-6158 (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า)
DM-9033 DM-9023
DM-9952
DM-9093
DM-9931 DM-9030
DM-9981G DM-9983G (มัลติมิเตอร์)
DM-9983B 
DM-9972SD
DP-30
DP-40
DR-99TEMP PTM-9957 (Controller/ Monitor วัดอุณหภูมิ)
DT-2336G —   **Please consider DT-2230**
DW-6060 DW-6163 (วัตต์มิเตอร์)
DW-6263 DW-6063
DW-6080 DW-6090A
DW-6090  DW-6090A
DW-6091 DW-6090A
DW-6096 DW-6095SD (เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า)
RSW-914
EH-02
EM-900P EM-910P
EMF-822 EMF-822A (เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า)
EMF-829 EMF-839 (เครื่องวัดความแรงคลื่นวิทยุ)
FC-1200 FC-2500A
FC-2700
FG-100KG FG-5100 (เครื่องวัดแรงดึงแรงกด)
FS-1002
GB-100KG
GB-150KGS
GB-4501
GM-225G
GM-501 GM-500
GM-5001 GM-5000
GB-100KG/ 150KG
HA-702
HT-3005HA HT-3015
HT-3015HA
HT-3006HA HT-3015
HT-3015HA
HT-3009 (เครื่องวัดวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์) HT-3017 (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์)
HT-3006 HT-3006A
IP-07 IP-09
IR-961
LAN-922
LAN-923
LCR-9053 LCR-9183 (เครื่องวัดแอลซีอาร์)
LC-9184
LCR-9073A (เครื่องวัดแอลซีอาร์) LCR-9183 (เครื่องวัดแอลซีอาร์)
LC-9184
LX-101A (เครื่องวัดแสง) LX-101AS (เครื่องวัดแสง)
LX-103 LX-113S (เครื่องวัดแสง)
LX-104G LX-104B
LM-8000 LM-8000A (เครื่องวัดความเร็วลม 4in1)
LM-8020G
MS-7002 MS-7003 (เครื่องวัดความชื้นวัสดุ)
OXPD-02 OXHD-04 (ไดอะแฟรม)
PH-204 PH-214 (เครื่องวัดพีเอช)
PH-209G PH-209B (เครื่องวัดพีเอช 2 in 1)
PH-109G 
HT-4006G
HT-4100G
— 
PE-05T PE-03K7
PIR-9959 PIR-9959A
RBOX-418 RBOX-408
RGB-1001 RGB-1002 (เครื่องวิเคราะห์สี)
RHA-33
RHA-75
RSW-912
RSW-913
RSW-923 (RS232 to Wifi Converter)
SW-U101-Win SW-U801-WIN (โปรแกรม Data Acquisition Software)
SL-3113G SL-3113B (เครื่องวัดเสียง)
SL-4112 SL-4112P (เครื่องวัดเสียง)
SL-4113G SL-4113B (เครื่องวัดเสียง)
TL-05
TLSM-12 TLSM-15
TL-11U TL-339R
TL-88 TL-339R
LN-TL222
AL-05 (อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ)
TA-601
TM-902C TM-914C
TM-903A TM-946 (เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ)
TM-947SD (เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ)
TM-924C TM-925E
TM-934S (เครื่องวัดอุณหภูมิ)
TM-909  TM-909AL
TM-908 TM-958 (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด)
TM-928G TM-928B ( เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ช่องโพรบ)
TM-910
TM-966A (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย-หน้าผาก) FT-967
TQ-8801 —   **Please consider TQ-8803**
TR-ACA1A4
TR-DCA1A4
TR-ACA
TR-DCV
TR-DCA
TR-IR2W TR-IR420
TR-CDT1A4 — 
TR-VBT1A4
TR-VAR-XXXXX
TR-WAT-XXXXX
TR-PTT1A4
TR-HUM1A4 TR-RH2W
UV-340 UV-340A
UVA-365A UVA-365SD (เครื่องวัดแสงยูวีเอ/ยูวีบี)
UVC-254A UVC-254SD (เครื่องวัดแสงยูวีซี)
YK-2004CD
YK-2014CD
CD-4317SD (เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า)
YK-2005RH HT-3007SD (เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น)
YK-200PRH
YK-254UVC YK-37UVSD (เครื่องวัดแสงยูวีเอ ยูวีซี)
YK-34UV YK-35UV
YK-90HT (เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์) HT-3007SD (เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น)
HT-3017 (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์)
WB-122
YK-2001PH YK-2001PHA (เครื่องวัดคุณภาพน้ำ)
Optional accessary for YK-2001PHA 
 • OXPB-11 (โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ)
 • TP-07 (โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช)
YK-22CT (เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า TDS และอุณหภูมิ) YK-22CTA (เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า TDS และอุณหภูมิ)
YK-22DO YK-22DOA (เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ)
YK-200PCD
YK-2001TM
SK-Sato
SK-620PH (เครื่องวัดพีเอช) SK-620PHII (เครื่องวัดพีเอช)
SK-640PH (เครื่องวัดพีเอช) SK-620PHII (เครื่องวัดพีเอช)
MC-T100-III
MC-T101-III
MC-T101W-III
MC-T102-III
MC-T103-III
MC-T201-III
Mini-Alpha-B
Mini-Alpha-M
PC-7800II PC-7900GT
SK-0170-00 SK-0315-00
SK-0800-20
SK-0870-00
SK-1250MC-III
SK-7000PRTII
SK-7005-00
SK-7640-00 SK-500B
SK-7932-02
SWPII-03
TM-12 TM-12LS
Rixen
Rixen BRT-220 เซนเซอร์วัดความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ Rixen BRT-220N เซนเซอร์วัดความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ 
Hioki
 Hioki-3280-20 แคลมป์มิเตอร์ Hioki-3280-20F แคลมป์มิเตอร์ (True RMS)
Hioki-9473-50
Hioki-L9206 Test Leads (98 cm)
Hioki-9143
Hioki-9268-01
Hioki-9277
Hioki-9278
Hioki-9344
Hioki-9599
Hioki-9604
Hioki-9605
Hioki-9625
Hioki-9630
Hioki-9631-34
Hioki-9674
Hioki-9700-10
Hioki-9701
Hioki-9714-02
Hioki-SM-8216
Hioki-8969 Hioki-U8969
Hioki-9769
DER_EE
DE-31 เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย
DE-22c DE-24
Tenmars
TM-92 เครื่องวัดรังสีและสารกัมมันตรังสี
PEACOCK
DG-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
G2-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
G2-257M
(Discontinued from 15 Setember 2017)
G2-257A
(Discontinued from 15 Setember 2017)
JA-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
R1-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
T2-257W
(Discontinued from 15 Setember 2017)
T1-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
K1-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
P2-257
(Discontinued from 15 Setember 2017)
AIKOH

SX Series (Going to be discontinued 31 Dec 2017)

 • SX-2 20N/2Kgf
 • SX-5 50N/5Kgf
 • SX-20 200N/20Kgf
 • SX-50 500N/50Kgf

RZ Series

 • RZ-1 Force Gauge 10N (1Kgf) /min display 0.001N (0.1gf)
 • RZ-2 Force Gauge 20N (2Kgf) /min display 0.01N (1gf)
 • RZ-5 Force Gauge 50N (5Kgf) /min display 0.01N (1gf)
 • RZ-10 Force Gauge 100N (10Kgf) /min display 0.01N (1gf)
 • RZ-20 Force Gauge 200N (20Kgf) /min display 0.1N (10gf)
 • RZ-50 Force Gauge 500N (50Kgf) /min display 0.1N (10gf)
 • RZ-100 Force Gauge 1000N (100Kgf) /min display 0.1N (10gf)
Horiba
B-711 PH11
B-712 PH22
B-713 PH33
B-771 EC11
EC22
EC33
Topcon
UVR-T1 UVR-T2
UD-T25 UD-T25T2
UD-T36 UD-T36T2
UD-T40 UD-T40T2
Hukseflux
SR20-D1 SR20-D2