บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดพีเอช
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดโออาร์พี
เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า
เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดสารแขวนลอย
เครื่องวัดความเค็ม
เครื่องวัด BOD & COD
แผ่นทดสอบ & ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu Pack test
โฟโตมิเตอร์
บริกซ์ & รีแฟรกโตมิเตอร์
เครื่องทดสอบน้ำมัน
เครื่องวัดความหนืด