บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดแรงดัน

เครื่องวัดแรงดัน

เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Meters) ส่วนใหญ่สามารถแยกได้อยู่ 2 ลักษณะคือ เครื่องวัดความดันต่าง ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดและคำนวณค่าความดันที่แตกต่างระหว่างพื้นที่ในระบบเดียวกัน และ เครื่องวัดความดันสัมบูรณ์ สำหรับการวัดความดันในระบบโดยทำการเทียบกับความดันบรรยากาศว่าความดันในระบบ มีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่า

5 รายการ

ต่อหน้า

5 รายการ

ต่อหน้า