บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับของเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะมีมากมาย เช่น เสียงเครื่องบิน รถไฟ การก่อสร้าง ระบบการขนส่ง สัญญาณเตือนภัย เครื่องเจาะถนน และแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี้หากมีความดังเกิน 85 เดซิเบล ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อหูของมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า "ภาวะมลพิษทางเสียง"

เพราะเหตุนี้เครื่องวัดเสียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัดระดับเสียงในสถานที่ ๆ เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดั่งที่กล่าวมา ซึ่งเครื่องวัดเสียงจะทำให้เราสามารถรู้และวิเคราะห์เสียง ณ ขณะนั้นว่า เหมาะสมกับมลภาวะทางเสียงที่หูมนุษย์สามารถรับได้หรือไม่ เมื่อเรารู้ผลของเสียงแล้ว สามารถนำผลนั้นไปปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ให้มีระดับความดังเป็นไปตามที่กำหนด หรือ ไม่ดังเกิน 85 เดซิเบลได้ เพื่อลดผลกระทบจาก "มลพิษทางเสียง" ลง

เครื่องวัดเสียง
ซาวด์คาลิเบรทเตอร์
เครื่องวัดเสียงสะสม
ซาวด์สโคป
อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Measurement)

เครื่องวัดระดับเสียง Frequency Weighting(A-weighting, C-weighting) คืออะไร?

Frequency Weighting หรือ ค่าถ่วงน้ำหนักความถี่เสียง เสียงที่หูเราได้ยินอยู่ในช่วงความถี่ 500 Hz ถึง 80 KHz สังเกตได้จาก เสียงที่ได้ยินหูของคนเราจะไวต่อเสียงแหลม และตอบสนองได้ไม่ค่อยดีกับเสียงต่ำ ดังนั้นเพื่อความแม่นยำในการวัดค่าระดับเสียง จึงมีการแยกประเภทของความถี่ เช่น A-weighting dB(A), C-weighting dB(C) ดังนี้

ระดับเสียง(ความดัง) และเดซิเบล(dB)

ความดัง คือ ระดับเสียงที่มนุษย์ได้ยิน โดยเสียงมีแหล่งกำเนิดที่เราสามารถได้ยินในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมาย เช่น เสียงคุยในออฟฟิต เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด เสียงโทรศัพท์ เสียงรถยนต์บนท้องถนน เสียงเครื่องบิน การก่อสร้างอาคาร สัญญาเตือนภัย เครื่องเจาะถนน และแหล่งอุตสาหกรรม

การใช้งานเครื่องวิเคราะห์เสียงและไมโครโฟน (NTi XL2) ร่วมกับ โปรแกรม XL2 Projector PRO

NTi Audio ได้เปิดตัวโปรเจคเตอร์แสดงผลรุ่นใหม่สำหรับเครื่องวัดระดับเสียง XL2 แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ XL2 Projector PRO โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB กับตัวเครื่อง XL2 และแสดงภาพบนหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac

การประยุกต์ใช้งานเครื่องวิเคราะห์เสียงและไมโครโฟน (NTi XL2)ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW

เครื่องวิเคราะห์เสียงและไมโครโฟน (NTi XL2) มีประโยชน์มากมายซึ่งเครื่องวัดเสียง XL2 จาก NTi Audio นั้น เป็นเครื่องวัดเสียงที่มีความแม่นยำ เหมาะสำหรับการตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม หรือ ในงานเทศกาล อีเว้นท์ต่างๆ

อุปกรณ์สอบเทียบสำหรับเครื่องวัดเสียง(Sound Calibrator) สำคัญอย่างไร

อุปกรณ์สอบเทียบสำหรับเครื่องวัดเสียง (Sound Calibrator) คือ เครื่องมือที่กำเนิดความถี่เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยจำลองสัญญาณเสียงสำหรับทดสอบว่าค่าที่อ่านได้ตรงกันหรือไม่ Sound Calibrator ส่วนใหญ่จะมีค่าทดสอบเสียงที่ 94dB และ 114dB และ Sound Calibrator ต้องมีคุณลักษณะสอดคล้อง

องค์กรที่เลือกใช้เครื่องวัดและวิเคราะเสียง ยี่ห้อ NTI รุ่น XL2

เครื่องวัดและวิเคราะห์เสียงยี่ห้อ NTI รุ่น XL2 เป็นเครื่องวัดและวิเคราะห์เสียงที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย และเหมาะกับการวัดเสียงตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้องสัมนา ฮอลล์จัดคอนเสิร์ต หรือ สถานพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องวัดเสียง XL2 มีลักษณะตัวเครื่องเป็นเเบบ handle ขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงทำให้สามารถพกพาได้สะดวก

มลภาวะทางเสียง (Noise pollution)

มลภาวะทางเสียง คือ เสียงรบกวนที่มีเเหล่งกำเนิดมาจาก คน สัตว์ หรือเครื่องจักร์ เสียงเป็นอันตรายต่อหูคือเสียงที่เกิน 85 เดซิเบล ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไกล้ในที่ที่มีเสียงดังเกินที่หูเราจะรับได้ เพราะอาจนำมาสู่อันตรายได้ แหล่งกำเนิดเสียง ที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะมีมากมาย เช่น เสียงเครื่องบิน รถไฟ การก่อสร้าง ระบบการขนส่ง สัญญาณเตือนภัย เครื่องเจาะถนน และเเหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียง คือ อะไร?? เครื่องวัดเสียง คือ เครื่องมือที่ใช้วัดระดับเสียง ลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดเสียงจะเป็นเครื่องมือวัดแบบถือ (Hand-held) และ มีไมโครโฟนสำหรับติดกับเครื่องเพื่อใช้วัดระดับเสียง

ฟังก์ชั่น Capture + Tolerances ในเครื่องวัดเสียงยี่ห้อ NTi รุ่น XL2

เครื่องวัดเเละวิเคราะห์เสียงยี่ห้อ NTi รุ่น Xl2 เป็นเครื่องวัดเสียงที่ครอบคลุม Capture + Tolerances เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่เครื่องวัดเสียง XL2 สามารถทำได้ ซึ่ง Capture + Tolerances คือ การตั้งค่าเตือนเมื่อความดังเสียงไม่อยู่ช่วงที่กำหนด ซึ่งสามารถเลือกความถี่ที่ต้องการได้ เเละสามารถ Export ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel

ฟังก์ชัน Noise Curves ในเครื่องวัดเสียง NTi รุ่น XL2 คืออะไร

การวัดค่าเสียงรบกวนภายในห้อง (Noise Curves) เสียงรบกวนภายในห้อง เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกห้อง ซึ่งเครื่องวัดเสียง NTi รุ่น XL2 สามารถวัดเเละวิเคราะห์เสียงรบกวน เพื่อออกแบบสภาพอะคูสติกส์ภายในห้อง เเละเพื่อควบคุมเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามฟังก์ชั่นในการใช้งานของห้องนั้น

เครื่องวัดเสียงมาตรฐานเสียง Class1 & Class2

ปัจจุบันเสียงที่ดังเกินความจําเป็นจนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคน มาจากแหล่งต่างๆ มากมาย ส่วนสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดเสียง ได้แก่ การคมนาคม ทั้งบนถนน บนราง และทางอากาศ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากเครื่องจักร ครัวเรื่อนที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน และเสียงจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งเรามักเรียกว่ามลพิษทางเสียงนั้นเอง

การวัด RT60 ด้วยเครื่องวิเคราะห์เสียง NTi รุ่น XL2

Reverberation time RT60 คืออะไร Reverberation time คือ เวลาการสะท้อนกลับของเสียง หรือเวลาของเสียงก้องกลับไปกลับมา จนกว่าคลื่นเสียงจะเงียบ ภายในเสียงสะท้อนนั้นจะมีค่า RT60 อยู่ ซึ่ง RT60 ก็คือเวลาการสะท้อนกลับของเสียงที่คงเหลืออยู่ เมื่อต้นกำเนิดเสียงหยุดลงเเล้ว หรือ เวลาที่ลดระดับเสียงลง 60dB

ความดังเสียงต่างๆในชีวิตประจำวัน

ความดังเสียงต่างๆในชีวิตประจำวัน ระดับเสียง ความดังเสียง (dB) ตัวอย่างเสียง พูดคุยกันไม่ได้ยิน 120dB เสียงเครื่องบิน Jet 110dB ไซเรนของโรงงาน 100dB ในรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟ 90dB โรงงานที่มีเครื่องจักรกำลังทำงาน เกิดความลำบากในการพูดคุยกัน 80dB ตลาด ทางด่วน ต้องใช้เสียงดังในการพูดคุยกัน 70dB โรงภาพยนต์ ธนาคาร ออฟฟิตที่เสียงดัง สนทนาได้ดี 60dB ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม 50dB เสียงพูดทั่วไป 40dB บ้านเรือน (ปกติ) เครื่องวัดความดังเสียง