บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง: เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับของเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะมีมากมาย เช่น เสียงเครื่องบิน รถไฟ การก่อสร้าง ระบบการขนส่ง สัญญาณเตือนภัย เครื่องเจาะถนน และแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี้หากมีความดังเกิน 85 เดซิเบล ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อหูของมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า "ภาวะมลพิษทางเสียง"

เพราะเหตุนี้เครื่องวัดเสียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัดระดับเสียงในสถานที่ ๆ เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดั่งที่กล่าวมา ซึ่งเครื่องวัดเสียงจะทำให้เราสามารถรู้และวิเคราะห์เสียง ณ ขณะนั้นว่า เหมาะสมกับมลภาวะทางเสียงที่หูมนุษย์สามารถรับได้หรือไม่ เมื่อเรารู้ผลของเสียงแล้ว สามารถนำผลนั้นไปปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียง ให้มีระดับความดังเป็นไปตามที่กำหนด หรือ ไม่ดังเกิน 85 เดซิเบลได้ เพื่อลดผลกระทบจาก "มลพิษทางเสียง" ลง

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง เหมาะสำหรับการควบคุมระดับความดังในสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด

ซาวด์คาลิเบรเตอร์

ซาวด์คาลิเบรเตอร์ ทำให้ทราบได้ว่า เครื่องวัดเสียงมีค่าการวัดตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่

เครื่องวัดเสียงสะสม

เครื่องวัดเสียงสะสม จะทำการบันทึกระดับเสียง พร้อมคำนวนปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ยของระดับความดัง

ซาวด์สโคป

ซาวด์สโคป เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบสำหรับฟังรายละเอียดเสียงเครื่องจักร, มอเตอร์ ฯลฯ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดเสียง

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดเสียง เช่น ไมโครโฟน, ฟองน้ำสำหรับไมโครโฟน, เคส ฯ