บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดโออาร์พี

ORP (Oxidation Reduction Potential) คือการวัดแนวโน้มของชนิดสารเคมีเพื่อรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิไดส์) และให้อิเล็กตรอน (ตัวรีดิวซ์) กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ ORP เป็นชนิดของดัชนีที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิดออกซิเดชั่นและการเกิดรีดักชั่น หากความสามารถในการรีดักชั่น (ต้านอนุมูลอิสระ) มีค่าสูง จะทำให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) แต่หากความสามารถในการออกซิเดชั่นมีค่าสูง จะทำให้ค่า ORP สูงขึ้น (เป็นบวก)

ORP in Human

น้ำที่เรารู้จักโดยทั่วไป เช่น น้ำประปา, น้ำบาดาล, น้ำพุ และน้ำรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ต่างก็มีค่า ORP ที่สูงถึง +300 mV หรือ น้ำประปาโดยที่มีค่า ORP สูงถึง +354 mV ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับค่า ORP ของอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้น มีระดับค่า ORP อยู่ที่ -10 ถึง -250 mV ดังภาพ

เราจึงสามารถสรุปคุณภาพของน้ำที่เราดื่มได้จาก ORP พร้อมด้วยค่า pH ดังนี้
⇛ น้ำที่มีประจุบวก เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ORP เป็นบวก และ ค่า pH ต่ำกว่า 7)
⇛ น้ำที่มีประจุลบ เหมาะสำหรับบริโภค (ORP เป็นลบ และ ค่า pH สูงกว่า 7)

เครื่องวัดโออาร์พี และอุปกรณ์

เครื่องวัดโออาร์พี
โพรบวัดโออาร์พี
อุปกรณ์เครื่องวัดโออาร์พี