บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดโออาร์พี

เครื่องวัดโออาร์พี ORP Meter สำหรับวัดจำนวนอิเลคตรอนที่อยู่ในน้ำ ค่าที่ได้จะแสดง เป็น + หรือ - ถ้าใช้เครื่องวัดโออาร์พีแล้วค่าที่ได้ออกมาเป็นลบ แสดงว่าในน้ำมีประจุลบมาก มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ค่าโอาอาร์พีของน้ำดื่มแหล่งต่างๆ พบว่า น้ำแร่จะมีค่า ORP อยู่ระหว่าง -250 ถึง +200 mV น้ำประปามีค่า ORP + 400 mV

 เครื่องวัดโออาร์พี ► โออาร์พีทรานสมิตเตอร์
 อุปกรณ์เครื่องวัดโออาร์พี
   
 โพรบวัดโออาร์พี โออาร์พีอิเล็กโทรด