บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ซาวด์คาลิเบรเตอร์

ซาวด์คาลิเบรเตอร์

อุปกรณ์สอบเทียบสำหรับเครื่องวัดเสียง (Sound Calibrator) คือ เครื่องมือที่กำเนิดความถี่เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยจำลองสัญญาณเสียงสำหรับทดสอบว่าค่าที่อ่านได้ตรงกันหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าทดสอบเสียงที่ 94 dB และ 114 dB นอกจากนี้ต้องมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่า IEC 60942

ความสำคัญของ Sound Calibrator

  • ⇛ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดเสียง
  • ⇛ ปรับค่าเครื่องวัดเสียงให้ตรงตามค่า Sound Calibrator เพื่อความแม่นยำ
  • ⇛ ใช้งานง่าย ได้ด้วยตัวเอง
เครื่องวัดเสียง ซาวด์คาลิเบรเตอร์ เครื่องวัดเสียงสะสม ซาวด์สโคป อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า