บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสี Beta, Gamma แสดงผล uSv/h, uRen/h มีฟังก์ชั่นalarm พร้อมเสียงเตือน

Application สำหรับตรวจจับรังสีเบต้า, แกมมา หรือรังสีเอกซ์เรย์ เพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล เหมืองแร่ สำนักงานนิวเคลียร์ โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก หรือแม้กระทั่งใช้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจควบคุมบริเวณชายแดน ด่านศุลกากร และการตรวจเช็คสินค้า cargo

เนื่องจากรังสีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา การได้รับรังสีในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นการใช้เครื่องตรวจวัดรังสีในสถานที่เช่นโรงพยาบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานและบุคคลทั่วไป

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีควรได้รับรังสีในระดับต่ำสุดหรือได้รับในปริมาณที่คงที่ ทั้งนี้ระดับปริมาณรังสีที่ต้องมีการแทรกแซง คือ

• ได้รับรังสีเกิน 4 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 1 เดือน หรือ 12 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 3 เดือน สำหรับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูง (Hp10) เช่น รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

• ได้รับเกิน 25 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 1 เดือน หรือ 75 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 3 เดือน สำหรับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ (Hp 0.07) เช่น รังสีเอกซ์พลังงานต่ำและรังสีเบตา

ขีดจำกัดของการได้รับรังสีตาม "International Commission on Radiological Protection Report No. 103 (ICRP 103)" ในช่วง 5 ปีติดต่อกันต้องได้รับรังสีเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ต ทั้งนี้ในปีใดปีหนึ่งอาจได้รับเกิน 20 มิลลิซีเวิร์ต แต่ต้องไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต

 

หน่วยการวัดรังสี

• uSv/h ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง 

• uRem/h ไมโครเรม/ชั่วโมง

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า