บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

น้ำบริสุทธิ์ นั้นจะไม่มีความสามารถในการนำไฟฟ้า (Conductivity) แต่น้ำโดยส่วนมากที่เราพบในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารละลายต่าง ๆ เจือปนอยู่ โดยสารละลายเหล่านี้เกิดจากการแตกตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ที่จะมีทั้งประจุบวก (+) และประจุลบ (-) ซึ่งประจุเหล่านี้เองที่ทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ในการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ โดยใช้อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านน้ำในระยะห่าง 1 เซนติเมตร ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าจะมีหน่วยวัดเป็นไมโครซีเมนซ์ต่อเซนติเมตร (microSiemens per cm, µS/cm) หากสารละลายมีความสามารถในการนำไฟฟ้ามาก ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า
โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า