บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง นั้นสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ Class 1 และ Class 2 ซึ่งคือค่าความเบี่ยงเบนของเครื่องวัดเสียงตามมาตรฐาน IEC 61672-1:2002 ที่ได้กำหนดค่ามาตรฐานความเบี่ยงเบนดังนี้

Class 1 Class 2
ความถี่ ค่าความเบี่ยงเบน ความถี่ ค่าความเบี่ยงเบน
1 kHz ± 1.1dB 1 kHz ± 1.4dB
20 kHz ± 2.5dB 20 kHz ± 3.5dB
16 Hz ± 2.5dB, -4.5dB 16 Hz ± 5.5dB, -∞ dB

การเลือกเครื่องวัดเสียง จากค่าเบียงเบนด้านบนจะพบว่ามาตรฐานความเบี่ยงเบนของ Class 1 จะมีค่าความเบี่ยงเบนในวงที่แคบกว่า จึงเหมาะกับการวัดเสียงที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง เช่น ในสนามบินที่ต้องวัดเสียงให้ได้มาตฐาน ISO 20906:2009 เป็นต้น ส่วนมาตรฐานความเบี่ยงเบนของ Class 2 จะมีค่าความเบี่ยงเบนในวงกว้างกว่า จึงเหมาะกับการวัดเสียงที่ไม่ได้ต้องการความเบี่ยงเบนที่สูงมากนัก เช่น ในพื้นที่ทำงานจะต้องได้มาตรฐานอย่างต่ำของ BS EN 61672-1:2003 หรือ BS EN 60804:2001 ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องวัดเสียงควรซื้อจาก Class ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้

เครื่องวัดเสียง ซาวด์คาลิเบรเตอร์ เครื่องวัดเสียงสะสม ซาวด์สโคป อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 26

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 26

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2