บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือน คือ การเคลื่อนที่ของมวลไปทุกทิศทาง ในตำแหน่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งและทำงานอยู่ในโรงงานทั่วไป ซึ่งหากมีอุปกรณ์ภายในเกิดการสึกหรอ จะส่งผลให้เครื่องจักรนั้นมีการสั่นสะเทือนที่มากกว่าปกติ ทำให้อาจจะเกิดการเสียหายที่รุนแรงต่อเครื่องจักรได้

สำหรับการวัดความสั่นสะเทือนนั้นมี 2 ขั้นตอนก่อนการวัดคือ วิธีการวัด (Determine the method) และ Class ของเครื่องจักร, มอเตอร์ (JIS/ ISO)

ขั้นตอนที่ 1. วิธีการวัด (Determine the method) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี

⇛ Acceleration (mm/s2) ใช้วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีความถี่ (Frequency) สูงกว่า 1,000 Hz แต่โดยส่วนมากมักจะใช้วัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและการชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนภายใน
⇛ Velocity (mm/s) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวัดมากที่สุด โดยใช้ในการวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีความถี่ปานกลางระหว่าง 10 ถึง 1,000 Hz ซึ่งใช้วิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรทั่วไป เช่น มอเตอร์, ปั้ม, พัดลม เป็นต้น
⇛ Displacement (mm) ใช้วัดความสั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่ำกว่า 10 Hz นิยมใช้วัดแบบ Peak to Peak

ขั้นตอนที่ 2. Class ของเครื่องจักร, มอเตอร์ (JIS/ ISO) ที่แบ่งออกเป็น 4 Class

ตามมาตรฐาน JIS B 0906 ใช้ค่าสั่นสะเทือนของ Velocity RMS ในการประเมิน

⇛ Class 1 เครื่องจักรขนาดเล็ก มีกำลังต่ำกว่า 15kw
⇛ Class 2 เครื่องจักรขนาดกลาง มีกำลังตั้งแต่ 15 ถึง 75kw หรือ เครื่องจักรทีมีกำลังตั้งแต่ 75 ถึง 300kw ที่ติดตั้งบนฐานยืด
⇛ Class 3 เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนฐาน
⇛ Class 4 เครื่องจักรขนาดใหญ่และมีเทอร์โบ ติดตั้งบนฐาน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ

เครื่องวัดและบันทึกแรงกระแทก

เครื่องวัดและบันทึกแรงกระแทก เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลแรงกระแทกในระหว่างการขนส่ง

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เช่น แม่เหล็ก, เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น