บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดคลอรีน | ชุดทดสอบคลอรีน

เครื่องวัดคลอรีน | ชุดทดสอบคลอรีน

การวัดค่าคลอรีน สามารถแบ่งเครื่องมืดวัดได้เป็นหมวดใหญ่ ๆ จะมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

  • ⇛ เครื่องวัดคลอรีนแบบเทียบสี (Comparators) โดยการเปรียบเทียบความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำ
  • ⇛ เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) ใช้หลักการวัดแบบ Photodetector ให้ค่าการวัดที่มีความละเอียดสูง
  • ⇛ ชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test kit) ใช้ในการวัดคลอรีนตกค้าง โดยการใช้สารเคมีผสมลงในตัวอย่างน้ำ

15 รายการ

ต่อหน้า

15 รายการ

ต่อหน้า