บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก (Force Gauges) เคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดแรงระหว่างการทดสอบการดึงหรือการผลัก นิยมใช้ในงานด้านการวิจัยและพัฒนา, ห้องแล็บ, การควบคุมคุณภาพ, การผลิต และในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งแบบดิจิตอล และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

15 รายการ

ต่อหน้า

15 รายการ

ต่อหน้า