บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก

เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก: เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแม่เหล็ก หน่วยของการวัดแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น gauss (G, Gs) และ tesla (T)

  • ⇛ เกาส์ (gauss) คือ หน่วยวัดแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ซึ่ง 1 gauss จะถูกกำหนดให้เท่ากับ 1 maxwell ต่อตารางเซนติเมตร
  • ⇛ เทสลา (tesla) คือ หน่วยความหนาแน่นฟลักซ์ของแม่เหล็ก ซึ่ง 1 tesla จะถูกกำหนดให้เท่ากับ 1 weber ต่อตารางเมตร

สำหรับการคำนวณค่า gauss (G, Gs) กับ milli tesla (mT) นั้นถูกกำหนดมาดังนี้ โดย 10 gauss = 1 mT ดังนั้น 1 mT = 0.001 tesla

เกาส์มิเตอร์ | เทสล่ามิเตอร์

เกาส์มิเตอร์ | เทสล่ามิเตอร์

เครื่องวัดขั้วแม่เหล็ก

เครื่องวัดขั้วแม่เหล็ก

เครื่องล้างสนามแม่เหล็ก

เครื่องล้างสนามแม่เหล็ก

อุปกรณ์เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก

อุปกรณ์เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก