บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อก

ที่วัดอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog thermometers) นั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากความเหมาะสม ลักษณะการนำไปใช้งานว่าใช้งานรูปแบบใด เลกะทูลเรามีจำหน่ายทั้งแบบที่เป็น ปรอทวัดอุณหภูมิ (Glass thermometers) | แบบไบเมทัล, เกจวัดอุณหภูมิ (Bimetal thermometers) | เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ (Thermograph) และแถบวัดอุณหภูมิ (Temperature labels) ที่วัดอุณหภูมิแบบอนาล็อกนั้นมีการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยากหรือมีความซับซ้อนอะไรมากนัก และส่วนมากจะไม่ใช้แบตเตอรี่หรือระบบไฟฟ้า หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

ปรอทวัดอุณหภูมิ
ที่วัดอุณหภูมิไบเมทัล
เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ไร้สาย)