บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า

โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า

โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า เซนเซอร์มี 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ➤ Carbon rod electrode เหมาะสำหรับการวัดคุณภาพน้ำทั่วไป
แบบที่ 2 ➤ 4 rings สำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับน้ำสกปรกมาก หรือมีสารแขวนลอยในน้ำมาก
แบบที่ 3 ➤ Pt glass electrode เหมาะสำหรับการวัดค่านำไฟฟ้าสำหรับน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีค่านำไฟฟ้าที่ต่ำที่เซนเซอร์ทั่วไปไม่สามารถวัดได้

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า