บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ก๊าซมอนิเตอร์

ก๊าซมอนิเตอร์

พื้นที่อับอากาศ คือ พื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ การทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องมีการผ่านการอบรมการทำงานอย่างถูกต้อง ที่สำคัญควรมี "เครื่องวัดก๊าซมอนิเตอร์" ที่มีมาตรฐานคอยช่วยในการตรวจสอบสภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

40 รายการ

ต่อหน้า

40 รายการ

ต่อหน้า