บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูง (Height Gauges) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดระดับความสูงของวัตถุ ซึ่งสามารถให้ค่าการวัดที่มีรายละเอียดได้สูง โดยมักจะใช้วัดระดับความสูงของวัตถุเพื่อบอกตำแหน่ง

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า