บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

มิลลิโอห์มมิเตอร์

มิลลิโอห์มมิเตอร์

มิลลิโอห์มมิเตอร์ (Milli-Ohm Meter) จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่หลัก ๆ ใช้สำหรับวัดค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยคิดค้นออกมาเพื่อให้สามารถวัดค่าความต้านทานได้อย่างแม่นยำ และ มีประสิทธิภาพ

มิลลิโอห์มมิเตอร์ เหมาะสำหรับการวัดค่าความต้านทานที่มีค่าต่ำมาก ได้อย่างแม่นยำ

9 รายการ

ต่อหน้า

9 รายการ

ต่อหน้า