บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ (Thermograph) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกล ประกอบด้วยแถบโลหะสองชนิด ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนไม่เท่ากัน นำมาทาบติดกันสนิท เมื่อได้รับความร้อนโลหะทั้งสองเกิดการขยายตัวอย่างไม่เท่ากัน ทำให้แถบโลหะเกิดการโก่ง โดยทั่วไปเทอร์โมกราฟจะถูกออกแบบให้สามารถวัดค่าได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น

สำหรับ Thermograph นั้นสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยระบบ Revolving Cylinder ที่สามารถบันทึกข้อมูลต่เนื่องได้ยาวนานถึง 30 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ และเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟได้

3 รายการ

ต่อหน้า

3 รายการ

ต่อหน้า