บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดสารแขวนลอย

เครื่องวัดสารแขวนลอย

สารแขวนลอย คือ สารผสมของสสารต่างชนิดกันที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถมองเห็นอนุภาคได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถแยกอนุภาคของสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งสารแขวนลอย MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) และ SS (Suspended Solids) ทั้ง 2 อย่างคือการวัดปริมาณสารแขวนลอยในถังเติมอากาศของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

คำว่า "SS" มักใช้เรียกสารแขวนลอยในโรงบำบัดน้ำ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียชุมชน
คำว่า "MLSS" มักใช้เรียกสารแขวนลอยในโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะถูกเร่งการตกตะกอน ค่า MLSS จะบ่งบอกปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีในระบบด้วย

3 รายการ

ต่อหน้า

3 รายการ

ต่อหน้า