บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัด BOD & COD

เครื่องวัดค่าซีโอดี COD - Chemical Oxygen Demand เครื่องวัดค่าบีโอดี BOD - Biochemical Oxygen Demand

 
 เครื่องวัดบีโอดี ► เครื่องวัดซีโอดี