บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดบีโอดี & ซีโอดี

เครื่องวัดคุณภาพน้ำบีโอดี BOD และเครื่องวัดคุณภาพน้ำซีโอดี COD 

BOD & COD คืออะไร?

BOD (Biochemical Oxygen Demand) หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

COD (Chemical Oxygen Demand) หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

∴ ดังนั้น BOD & COD คือ หลักการหนึ่งในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำก็คือปริมาณของออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen) โดยในที่นี้ BOD และ COD จะเป็นตัวบ่งบอกปริมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

เครื่องวัดบีโอดี
เครื่องวัดซีโอดี

9 รายการ

ต่อหน้า

9 รายการ

ต่อหน้า