บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ไฮโกรมิเตอร์อนาล็อก | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอนาล็อก

แถบวัดความชื้นอากาศ
เครื่องวัดความชื้นอากาศ ไฮโกรมิเตอร์แบบอนาล๊อก
เทอร์โมไฮโกรกราฟ