บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ทดสอบความเป็นฉนวน

ทดสอบความเป็นฉนวน Insulation

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน (Insulation Tester, Megaohm meter) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมกกะโอห์มเทสเตอร์ (MΩ Tester) คือเครื่องมือที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าออกไปสู่อุปกรณ์เพื่อการวัดค่าความต้านทานที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ดูความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้งานเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง ซึ่งในขณะใช้งานห้ามเปิดสวิตซ์ไฟของอุปกรณ์ที่ใช้วัด และห้ามจับตัวอุปกรณ์ที่ใช้วัดเด็ดขาด เพราะเครื่องจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่อุปกรณ์ หากผู้ใช้งานสัมผัสกับอุปกรณ์ จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

12 รายการ

ต่อหน้า

12 รายการ

ต่อหน้า