บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Our Activity

Our Activity

LEGATOOL เรามีงานบริการนอกสถานที่โดยออกไปแนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าที่หน้างานจริง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งเรามีทีมช่าง, ทีมบริการ และทีมติดตั้ง ลูกค้าจรึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อกับเราจะใช้งานได้จริงกับงานของลูกค้า และตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดหรือ ลดความกังวลว่าจะซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้กับทางฝ่ายขายเกี่ยวกับรายละเอียดได้เลย

 LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความเร็วรอบ (Stroboscope) โดยเป็นการวัดความเร็วรอบของเครื่องปั่นเส้นด้าย ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความเร็วของกระสวยเส้นด้ายแต่ละอัน ว่าแต่ละกระสวยมีการหมุนเท่ากันหรือไม่ และมีความเร็วเท่าไหร่ในการหมุน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ หลังจากการทดลองการใช้งานจริง ลูกค้ามีความพึงพอใจถึงผลการใช้งานเป็นอย่างดี บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น ของเราจึงขอขอบคุณมานะโอกาสนี้

แนะนำการใช้งาน Stroboscope แนะนำการใช้งาน Stroboscope แนะนำการใช้งาน Stroboscope
แนะนำการใช้งาน Stroboscope ให้กับโรงงานปั่นเส้นด้าย
 

 LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความหนา (Thickness Gages) โดยเป็นการวัดความหนาของถังน้ำ ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความหนาของถังน้ำแต่ละอัน หรือในบริเวณจุดที่ต้องการตรวจสอบ ว่ามีความหนาตรงตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ หลังจากการทดลองการใช้งานจริง ลูกค้ามีความพึงพอใจถึงผลการใช้งานเป็นอย่างดี บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น ของเราจึงขอขอบคุณมานะโอกาสนี้

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ
แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ