บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค (Torque testers) เครื่องวัดแรงบิดดิจิตอล สำหรับงาน Management ใช้ในการตววจสอบค่าแรงบิดว่าถูกต้องตามมาตรฐาน และมีความเที่ยงตรงอยู่หรือไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ ตัวเครื่องทดสอบแรงบิดมาพร้อมมาพร้อมใบ Calibration Certificate จากโรงงาน

14 รายการ

ต่อหน้า

14 รายการ

ต่อหน้า