บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ

ความชื้นของวัสดุ สามารถบ่งบอกให้ทราบว่าวัสดุนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ อายุการเก็บรักษานานเท่าใด และปริมาณหรือน้ำหนักที่แท้จริงเท่าไหร่ ซึ่งเครื่องวัดความชื้นจะสามารถให้คำตอบนี้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ประเภทของการวัดความชื้นวัสดุ

การวัดความชื้นวัสดุแบบทำลายพื้นผิว (Pin Moisture Meter) จะใช้หลักการทำงานที่เรียกว่า "Electrical Resistance" ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้โดยการทิ่มโพรบคู่เข้าไปในวัสดุ จากนั้นจะมีกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยวิ่งผ่านไปมาระหว่างโพรบคู่ ด้วยองค์ประกอบของความชื้นภายในวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จึงส่งผลให้เกิดความต้านทานขึ้น ซึ่งค่าความต้านทานนี้ก็จะแปรผันไปตามปริมาณความชื้น คือ ความต้านทานสูง = ปริมาณความชื้นต่ำ และ ความต้านทานต่ำ = ปริมาณความชื้นสูง ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะให้ค่าความแม่นยำที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุโดยที่ความหนาของวัสดุไม่มีผลต่อความแม่นยำ

Pin Moisture Meter
Pinless Moisture Meter

การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว (Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้หลักการที่เรียกว่า "Electromagnetic Wave Technology" ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้โดยไม่ต้องเจาะหรือทำลายเนื้อวัสดุ โดยเซนเซอร์จะทำการส่งคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในบริเวณผิววัสดุที่อยู่ภายใต้เซนเซอร์ และทำการสแกนพื้นผิววัสดุ เพื่อให้ได้ค่าประมวลผลปริมาณความชื้น (Moisture Content) ที่แปรผันคามค่าความชื้นอากาศสัมพัทธ์ หรือเรียกว่า "ค่าเปอร์มิตติวิตี้สัมพัทธ์" เป็นการบอกสภาพความทนทานของวัสดุในสภาพแวดล้อม

เครื่องวัดความชื้นวัสดุทั้งหมด

เครื่องวัดความชื้นไม้

เครื่องวัดความชื้นไม้ สำหรับการวัดความชื้นไม้ การยืดและหดตัว, ความแข็งแรงของเนื้อไม้

เครื่องวัดความชื้นดิน

เครื่องวัดความชื้นดิน สำหรับการวัดความชื้นดิน ทราย ปุ๋ย ต่าง ๆ

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ สำหรับการวัดความชื้นกระดาษ การยืดและหดตัว, การเสียรูปของกระดาษ

เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง

เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง สำหรับการตรวจสอบคุณภาพ, การเก็บรักษา, และราคาของผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน เพื่อป้องกันการโป่ง พอง บวม และการหลุดร่อนของสีที่ทาบนพื้นผิว

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น เพื่อให้ถึงคุณภาพของวัสดุ, อายุการเก็บรักษา และปริมาณหรือน้ำหนักที่แท้จริง

กล้องถ่ายภาพความชื้น

กล้องถ่ายภาพความชื้น อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการค้นหาจุดความชื้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ เช่น โพรบวัดความชื้นรูปแบบต่าง ๆ หรือ หลอดไฟสำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ