บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (ดีโอมิเตอร์) Dissolved Oxygen Meter | DO Meter

ออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen (DO) คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร mg/L (1 mg/L = 1 ppm)

ปริมาณออกซิเจนในน้ำ

  •  น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
  • ► มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ประมาณ 5 - 8 mg/L
  • ► น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L


เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ แบ่งตามประเภทเซนเซอร์
Polarographic Cell เซนเซอร์ประเภทเป็นเซนเซอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก แต่ผู้ใช้งานจะต้องหมั่นดูแลรักษา เติมน้ำยาอิเล็คโทรไลด์ เพื่อรักษาเซนเซอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หากผู้ใช้งานดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็สามารถใช้งานเครื่องได้นาน

วิดีโอ สาธิตวิธีการเติมน้ำยาและการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น DO-5519
ลิงค์บทความ 
วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนตามประเภทของเครื่องวัดออกซิเจน (เซนเซอร์)

Galvanic Cell  เซนเซอร์ประเภทนี้ราคาค่อนข้างสูงกว่าประเภทแรก ผู้ผลิตจะทำการบรรจุน้ำยาภายในหัวเซนเซอร์ไว้ ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องเต็มน้ำยาให้ยุ่งยาก แต่เซนเซอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี (หลังจากที่เซนเซอร์เสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่)

  เครื่องวัดออกซิเจนรุ่น ID-150
ตัวอย่าง เครื่องวัดออกซิเจนรุ่น ID-150 หน้าจอแสดงอายุเมื่อเซนเซอร์ใกล้หมดอายุล่วงหน้า 30 วัน หลักจากนั้นให้เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่

 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ ดีโอมิเตอร์ ► ดีโอทรานสมิเตอร์  อุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ