บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

DO Meter (Dissolved Oxygen Meter)

หรือ ที่เรียกว่าเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ ว่ามีปริมาณอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเทียบเป็นอัตราส่วน มิลลิกรัมต่อลิตร (1 mg/L = 1 ppm) โดยปกติออกซิเจนในน้ำได้มากจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ปริมาณของออกซิเจนในน้ำจะแปรผันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ ถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ำสูง จะทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง

ปริมาณออกซิเจนในน้ำ

  •  น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่า DO ประมาณ 5 - 7 mg/L
  • ► มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดีจะมีค่า DO ประมาณ 5 - 8 mg/L
  • ► น้ำเสีย จะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L

ประเภทของเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ แบ่งตามประเภทของของเซนเซอร์ (Membrane Sensor)

  • 1. Polarographic Cell หรือ Clark Cell เซนเซอร์ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งต้องหมั่นดูแลรักษา เติมน้ำยาอิเล็กโทรไลต์เพื่อรักษาเซนเซอร์ให้อยู่ในสภาพดี
  • 2. Galvanic Cell เป็นเซนเซอร์ที่มีการบรรจุน้ำยาไว้ภายในหัวเซนเซอร์ จึงไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลรักษามากนัก โดยเซนเซอร์ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 1 ปี

ปริมาณออกซิเจนในน้ำ สำหรับสัตว์น้ำ หรือ การทำประมง

  • ► ค่า DO ต่ำกว่า 4 mg/L สัตว์น้ำจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
  • ► ค่า DO ประมาณ 4 - 6.5 mg/L สัตว์น้ำบางชนิดจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้
  • ► ค่า DO ประมาณ 6.5 - 9.5 mg/L สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้
  • ► ค่า DO ประมาณ 9.5 - 12 mg/L สัตว์น้ำทุกขนาดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
Fisheries

▼ สินค้าเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ ดีโอมิเตอร์
โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ
อุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

30 รายการ

ต่อหน้า

30 รายการ

ต่อหน้า