บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

DO Meter (Dissolved Oxygen Meter) หรือ ที่เรียกว่าเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ ว่ามีปริมาณอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเทียบเป็นอัตราส่วน มิลลิกรัมต่อลิตร (1 mg/L = 1 ppm) โดยปกติแล้วออกซิเจนในน้ำได้มากจากบรรยากาศ และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำในเวลากลางวัน ปริมาณของออกซิเจนในน้ำจะแปรผันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ ถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ำสูง จะทำให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง

ปริมาณออกซิเจนในน้ำนั้นส่งผลอย่างมากกับการดำรงชีวิตอยู่ในการมีชีวิตรอด การเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่เหมาะสมต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำควรมีมากกว่า 5 mg/L เป็นอย่างน้อย (อายุของสัตว์น้ำในแต่ละช่วง ต้องการระดับค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissdolved Oxygen แตกต่างกัน)

ปริมาณออกซิเจนในน้ำยังเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ชี้วัดถึงระดับของคุณภาพน้ำ เช่น เมื่อในน้ำมีค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen) มากกว่าหรือเท่ากับ 3 mg/L เป็นน้ำดี หากมีค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen) ต่ำกว่า 3 mg/L เป็นน้ำเสียนั้นเอง

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO Meter)
โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ
อุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter)

ออกซิเจนในน้ำคืออะไร? | ทำไมต้องวัดออกซิเจนในน้ำ?

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หรือดีโอ (Dissolved Oxygen: DO)โดยปกติออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้มาจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved Oxygen จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้น

การดูเเลรักษาเซ็นเซอร์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen sensor)

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter ยี่ห้อ Lutron ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยตัวเอง ทำให้สะดวกต่อการใช้งานเเละการเก็บรักษา

การใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissdolved Oxygen Meter)

ออกซิเจนมีความสำคัญในการดำรุงชีวิตของ มนุษย์ สัตว์ และพืช หากปราศจากออกซิเจนสิ่งมีชีวิตจะตายในไม่กี่นาที ออกซิเจนพบได้ในอากาศ และน้ำซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 20.9% และน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ควรมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 9.5 – 12 mg/L ดังนั้นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

ประเภทของเซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ (DO Sensors)

เซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ มีอยู่ 2 ประเภท คือแบบ Optical Sensors และ Electrochemical Sensors โดยมีหลักการวัดที่แตกต่างกันดังนี้ 1. Optical Sensors เซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำแบบ Optical เป็นเซนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้สารละลายอิเล็คโทรไลต์

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 32

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 32

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3