บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องควบคุม, แสดงผลค่าพีเอช

เครื่องควบคุมและแสดงผลค่าพีเอช

เครื่องควบคุมและแสดงผลค่าพีเอช (pH Controller & Indicator) สามารถแสดงผลได้ชัดเจน ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า