บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความชื้นอากาศ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ มี 2 ประเภท คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หน่วยเป็น %RH และ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หน่วยเป็น g/m³

วิธีการหาความชื้นสัมพัทธ์ในสมัยก่อนจะใช้วิธีการวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก Wet Bulb และ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง Dry Bulb มาคำนวนสูตรเพื่อหาความชื้นสัมพัทธ์ เหมาะสำหรับโรงเรือนเพาะชำหรือสถานที่ที่เครื่องแบบดิจิตอลไม่สามารถใช้งานได้ (มีความชื้นมาก มีไอน้ำเกาะ) คลิ๊กที่นี่เพื่อดูสินค้าในหมวดนี้ แต่ในปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศแบบดิจิตอล เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย เพียงแค่อ่านค่าความชื้นบนหน้าจอ มีให้เลือกหลายหลายรุ่น หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นต่าง ๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอนาล็อก
ไซโครมิเตอร์
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นอากาศ

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ (Hygrometer)

อุณหภูมิที่เหมาะสม กับการปลูกพืช

ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ และ มนุษย์ ล้วนต้องพึ่งพาอาศัย อุณหภูมิอากาศที่พอดีและเหมาะสม ทั้งนั้น เพื่อให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ... อุณหภูมิ มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช พืชพันธุ์บางชนิดชอบเติบโตในที่อากาศร้อน แต่บางชนิดก็ชอบเติบโตในอากาศหนาว หรือขึ้นในน้ำและบนดิน การเพาะปลูกพืชพันธุ์

ความชื้นในอากาศที่เหมาะสม กับร่างกาย

ความชื่นที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ ? โดยทั่วไปปกติอุณหภูมิค่าเฉลี่ยภายในร่างกายมนุษย์ มีค่าประมาณ 37 องศาเซลเซียส แล้วความชื้นอากาศที่เหมาะสม กับ ร่างกายมนุษย์ ล่ะเท่าไร ?… ความชื้นสัมพันธ์ที่มนุษย์รู้สึกสบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40 % RH – 60 % RH เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18 องศา เซลเซียส มนุษย์จะรู้สึกไม่สบายตัว

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Hygro-Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ มี 2 ประเภท คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หน่วยเป็น %RH และ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หน่วยเป็น g/m³ ความชื้น (humidity): คือ ของเหลวที่อยู่ในอากาศหรือปริมาณไอน้ำในอากาศ เกิดจากน้ำค้างหรือหมอก

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ | Humidity Measurement

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความชื้น (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ซึ่งค่าความชื้นสัมพัทธ์

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง/Dew point temperature

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง/Dew point temperature อุณหภูมิจุดน้ำค้าง dew point temperature หมายถึง อุณหภูมิที่เมื่ออากาศชื้นถูกทำให้เย็นลงขณะที่ปริมาณไอน้ำยังคงที่ การลดอุณหภูมิถึงจุดหนี่งจะทำให้ไอน้ำเกิดการอิ่มตัว และกลั่นตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำ (condensate) ที่ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) คงที่ ตัวอย่าง dew point ที่เห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งแก้วน้ำเย็นไว้ และมีหยดน้ำมาเกาะที่ผิวแก้วด้านนอก

วิธีใช้ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) และใช้สําหรับวัดอะไร

ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) คือ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง – อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Buld) คืออุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเปาะหุ้มด้วยผ้าที่ชื้น – อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb) คืออุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเปาะแห้ง ในการวัดจะต้องให้กระเปาะอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

Review!! T&D TR-72wb เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นไร้สาย (Cloud Network) | Wifi & Bluetooth

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแผร่หลาย เช่น ห้องเก็บสินค้าที่ต้องควบคุมความชื้น และอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติ เพราะหากความชื้นในอากาศสูงจนเกินไป อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดราที่กล่องกระดาษ เหล็กขึ้นสนิม แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด

การอ่านเเถบเเสดงค่า Heat stress เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้น SK-Sato รุ่น PC-7900GT

Heat stress คือ ภาวะความเครียดจากความร้อน หรือสภาวะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมเเดด ซึ่งในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เเละภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้ทุกคนเกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคลมเเดดได้

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบอนาล็อค | Analog Temperature

เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบอนาล็อคเป็นที่นิยมใช้ในโรงเรือนระบบปิดเเละห้องเเล็ป เพราะเครื่องวัดอุณหภูมิเเบบอนาล็อคมีการใช้งานง่ายเเละทนทาน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เเรงดันไฟฟ้าหรือเเบตเตอรี่เพื่อใช้ในการวัดเลย โดยส่วนใหญ่เเล้วเครื่องการเเสดงผลจะบอกเเค่อุณหภูมิ ณ ขณะนั้น และไม่สามารถดูค่าอื่นได้

DATA LOGGER แบบใช้ SD CARD

DATA LOGGER แบบ SD CARD ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ใดๆเพื่อที่จะดูข้อมูล เพียงบันทึกข้อมูลลง SD CARD เท่านี้ก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบนทึกอยู่ในSD CARD เราสามารถนำไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้ เครื่องวัดแบบ SD Card Series มีแบบเครื่องสีดำและสีขาว

รีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันบรรยากาศ Testo รุ่นTesto-622 | Testo-623

Testo-622, Testo-633 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันบรรยากาศ เป็นเครื่องที่ จอภาพขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่านค่า ดีไซน์สวยเก๋ทันสมัยเหมาะสำหรับการตั้ง⁄โต๊ะและแขวงผนัง มี Alarm การแจ้งเตือนเตือนเมื่อค่าเกินที่ตั้งไว้

เครื่องวัดดัชนีความร้อน Heat Stress (WBGT & Heat Index)

WBGT (WBGT Heat Stress Monitor) คือค่าการตรวจวัดความร้อนเพื่อป้องกันภาวะอันตราย ซึ้งอาจมีผลกระทบทำให้ เกิดอาการขาดน้ำอย่างเฉียบพลัน ช็อคหมดสติ ซึ้งเป็นภาวะที่อันตรายต่อร่างกายและชีวิต ดังนั้น จึงมีการ คิดค้นเครื่องวัดที่สามารถแสดงผลค่าการวัด WBGT ในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆ