บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ประแจทอร์ค

ประแจทอร์คเป็นประแจที่จะบอกให้ผู้ใช้งานทราบถึงค่าแรงบิดที่เราได้ทำการไขประแจ เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมมาตรฐานได้

ประแจทอร์ค

ประแจทอร์ค ทำให้ทราบถึงค่าแรงบิดที่เราได้ทำการไขประแจ เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมมาตรฐานได้

ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล

ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล เหมาะกับงานที่ต้องการเช็คหรือตรวจสอบค่าแรงบิดเพื่อควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามต้องการ

ไขควงทอร์ค

ไขควงทอร์ค เหมาะกับงานที่ต้องการเช็คหรือตรวจสอบค่าแรงบิดเพื่อควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามต้องการ