บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความถี่

เครื่องวัดความถี่

เครื่องวัดความถี่ (Frequency Counters) จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่หลัก ๆ ใช้สำหรับวัดค่าความถี่ที่เกิดขึ้นในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยคิดค้นออกมาเพื่อให้สามารถวัดค่าความถี่ได้อย่างแม่นยำ และ มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานโดยใช้ตัวนับสะสมภายในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงจะนำค่านั้นมาแสดงผล และเริ่มทำการนับใหม่

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า