บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับงานวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์ และการวัดปริมาตรลม นอกจากนี้เครื่องวัดความเร็วลม ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่งานเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน และการนำทางอากาศ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

หน่วยการวัดความเร็วลม ของเครื่องวัดความเร็วลม มีดังนี้

  • ⇛ เมตรต่อวินาที (m/s)
  • ⇛ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)
  • ⇛ ฟุตต่อนาที (ft/min)
  • ⇛ ไมล์ต่อชั่วโมง (mph)
  • ⇛ นอต (knots)

หน่วยการวัดปริมาตรลม ของเครื่องวัดความเร็วลม มีดังนี้

  • ⇛ คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM)
  • ⇛ คิวบิกเมตรต่อนาที (CMM)
ตารางแปลงหน่วยวัดความเร็วลม
Air Velocity m/s ft/min km/h MPH knot
1 m/s 1 196.87 3.60 2.24 1.944
1 ft/min 0.00508 1 0.01829 0.01138 0.00987
1 km/h 0.2778 54.69 1 0.6222 0.54
1 MPH 0.4464 87.89 1.6071 1 0.8679
1 knot 0.5144 101.27 1.8519 1.1523 1

เครื่องวัดความเร็วลมทั้งหมด

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire
เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot
เช็คทิศทางของลม | ทดสอบควัน
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความเร็วลม