บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ (Temperature Label) จะมีสารเคมีเคลือบอยู่บนแผ่นกระดาษพร้อมทั้งระบุจุดอุณหภูมิ โดยค่าอุณหภูมิที่ระบุไว้จะมีค่าเดียวกันหรือหลายค่าก็ได้ ด้านหลังมักจะมีกาวสำหรับใช้ติดลงในพื้นที่ ๆ ต้องการวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงค่าใด ๆ ตามที่ระบุไว้บนแผ่นสารเคมีที่เคลือบอยู่จะเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถเก็บแถบวัดอุณหภูมิไว้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลการวัดได้ด้วย

โดยแถบวัดอุณหภูมิแต่ละชนิดนั้นจะมีช่วงการวัดต่างกัน ซึ่งจะใช้การเปลี่ยนสีเมื่อถึงอุณหภูมินั้น ๆ โดยสามารถเลือกได้หลายช่วงการวัดและหลายระดับ
ซึ่งแถบวัดอุณหภูมิจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

  • Invertible type คือ แถบสีจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีไปตามค่าอุณหภูมิ ณ ปัจจุบัน
  • NON-invertible Type คือ เมื่อแถบวัดเปลี่ยนสีแล้ว จะไม่เปลี่ยนสีกลับมาดังเดิม

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 40

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

รายการที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 40

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3