บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ (Temperature Label) จะมีสารเคมีเคลือบอยู่บนแผ่นกระดาษพร้อมทั้งระบุจุดอุณหภูมิ โดยค่าอุณหภูมิที่ระบไว้จะมีค่าเดียวกันหรือหลายค่าก็ได้ ด้านหลังมักจะมีกาวสำหรับใช้ติดลงในพื้นที่ ๆ ต้องการวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงค่าใด ๆ ตามที่ระบุไว้บนแผ่นสารเคมีที่เคลือบอยู่จะเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถเก็บแถบวัดอุณหภูมิไว้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลการวัดได้ด้วย

โดยแถบวัดอุณหภูมิแต่ละชนิดนั้นจะมีช่วงการวัดต่างกัน ซึ่งจะใช้การเปลี่ยนสีเมื่อถึงอุณหภูมินั้น ๆ โดยสามารถเลือกได้หลายช่วงการวัดและหลายระดับ

15 รายการ

ต่อหน้า

15 รายการ

ต่อหน้า