บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับไม้

เครื่องตรวจจับไม้

เครื่องตรวจจับไม้ (Wood detectors) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ หรือเช็คก่อนทำการเจาะผนังเพื่อป้องกันการเจาะที่อาจผิดพลาดจนทำให้เกิดการเสียหาย เช่น อาจจะเจาะไปโดยสายไฟที่อยู่ด้านหลังพนังหรือเจาะไม่โดยแนวไม้หลังผนัง

เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจจับไม้

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า