บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detectors) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบวัสดุที่เป็นโลหะ เมื่อตรวจเจอจะมีเสียงและไฟเตือน สำหรับสแกน ร่างกาย หรือสแกนกระเป๋า หรือตรวจจับเข็มหมุด และไส้แม็คในเสื้อผ้า สำหรับงานด้านสิ่งทอ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจจับไม้

3 รายการ

ต่อหน้า

3 รายการ

ต่อหน้า