บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

DER EE Discontinued Product

Discontinued Products (สินค้ายกเลิกจำหน่าย)Replaced product (สินค้าที่จำหน่ายแทน)
DER_EE
DE-31 เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย
DE-22c DE-24