บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความชื้นดิน

เครื่องวัดความชื้นดิน

เครื่องวัดความชื้นดิน (Soil Moisture Meters) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดความดิน ด้วยลักษณะพิเศษของดินที่มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดินร่วน, ดินเหนียว, หรือว่าปุ๋ย ก็ตาม

โดยการควบคุมคุณภาพความชื้นในดินหรือปุ๋ยนั้น จะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรให้ผลผลิตที่งอกงาม

เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น กล้องถ่ายภาพความชื้น เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า