บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง

เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง

การวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะปริมาณความชื้นใน เมล็ดข้าว, ธัญพืช, ผงแป้ง ส่งผลต่อน้ำหนัก, คุณภาพ และการเก็บรักษาโดยตรง ซึ่งในตลาดโดยทั่วไปนั้นจะพิจารณาจากน้ำหนัก, ความชื้น, สิ่งเจือปน และคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการกำหนดราคา

ถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความชื้นมากเกินขอบเขตที่เหมาะสมก็จะถูกกดราคาจากพ่อค้าได้

เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นกระดาษ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น กล้องถ่ายภาพความชื้น เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ

5 รายการ

ต่อหน้า

5 รายการ

ต่อหน้า