บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

HiOptimus In Asia

บริษัท HIOKI Singapore ได้จัดทำรถแสดงสินค้าเคลื่อนที่ ที่มีชื่อว่า HiOptimus ซึ่งภายใน HiOptimus ท่านจะได้พบกับสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อมานำเสนอการใช้งานและประโยชน์ของสินค้าแต่ละประเภท เช่น เครื่องมือวัดเพื่อการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนประกอบในงานการผลิตต่าง ๆ สินค้าที่จัดแสดงภายใน HiOptimus ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์กำลังทางไฟฟ้า (Power Meter), เครื่องวิเคราะห์ความเหนี่ยวนำและการเก็บประจุ (LCR Meter), อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Logger), มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า (Clamp Meter) นอกจากนั้น HiOptimus ยังมาพร้อม กับวิทยากรที่พร้อมจะอธิบายข้อมูลรายละเอียดและแนะนำสินค้าที่เหมาะกับความต้องการและลักษณะการใช้งานให้กับท่าน

HIOKI SINGAPORE PTE.LTD. has created a Mobile Exhibition Truck, that called HiOptimus. Inside HiOptimus you will found the new products, to present the application and benefit from each type of product, such as energy saving measures to reduce costs and to check quality of the components in the production. The products displayed in HiOptimus include Power Meter, LCR Meter, Data Logger, Clamp Meter. In addition, HiOptimus also has the lecturer to suggestion and explain the details of the products that suitable with your application.

HiOptimus HiOptimus
HiOptimus HiOptimus HiOptimus

สนใจชม HiOptimus เพื่อไปจัดแสดงในสถานที่ของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทดลองและศึกษาสินค้าตามความต้องการของท่านได้ถึงที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจรายละเอียดหรือสอบถาม โทร. 02-746 9933