บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Mr. Akinori Maya        
Mr. Akinori Maya        
President        

 

Sale & Engineer Department
oil Aim Kratae Sales Jareenuch Srithan Primwarin Paikullarat
วิภาวรรณ รัตนเนตร์
คาโอรุโกะ อิดะ
อารีย์รัตน์ พุฒศรี จรีนุช ศรีฐาน ริมวรินทร์ ไผ่กุลรัตน์
Sale Manager Sales (Japanese Support) Sales Representative Sales Representative Sales Representative
น้ำหวาน Max Keng Khao Khao
สุพัตรา ก้านอินทร์ ธนะสาร  พวงมะปราง วารุณี นวลศรี ชัชวาล กิมเห วิศรุต สีเทา
Sales Representative Application Engineer Application Engineer Application Engineer Application Engineer
Suthasinee Kumsing        
สุธาสินี คำสิงห์        
Service Engineer        

 

R&D Department
มหาธญา ภาคธง ณัฏฐริชา จำรูญพันธุ์ รัตชจิต สดใสจิตต์    
มหาธยา ภาคธง ณัฏฐณิชา จำรูญพันธุ์  รัตชจิต สดใสจิตต์     
         

 

Account Department
Jandee Sakullerdsuwan ทายิกา สวัสดี อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์ น้องเต  
จันดี สกุลเลิศสุวรรณ
ทายิกา สวัสดี  อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์
รสิกา แสนกล้า  
Accounting Manager Account Account Account  

 

Digital Marketing Department
Tour GOLF arm    
สราวุธ เข่งแก้ว
ปณต มงคลตวัฒน์
เจษฎา วุฒิสุชีวะ    
Marketing Leader Digital Marketing Digital Marketing    

 

 Admin Department
golf Yutika Sridetsurasak Ple Pilaiwan    
ชาตรี ศรีประยูร
ยูถิกา ศรีเดชสุรศักดิ์
เปิ้ล พิไลววรรณ    
Product Marketing Product Marketing Product Marketing    

 

 HR Department
ว่าที่ร้อยตรี ธาร กุลโพนเมือง นัฐสุดา นาราษฎร์ Patty ศุภวรรณ นอบน้อม วัลลภ มูลทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธาร กุลโพนเมือง นัฐสุดา นาราษฎร์  ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์ ศุภวรรณ นอบน้อม วัลลภ มูลทอง
HR & Admin Assistant Manager HR & Admin Officer Logistics Logistics Logistics
เพิ่มพล กมลนาวิน          
เพิ่มพล กมลนาวิน        
Logistics      

 

 บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัคร
Join our legateam        
Click!
สนใจร่วมงานกับเรา