บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Mr. Akinori Maya

Mr. Akinori Maya

Aim

คาโอรุโกะ อิอิดะ

Kratae

อารีย์รัตน์ พุฒศรี

Ja

จรีนุช ศรีฐาน

Wahn

สุพัตรา ก้านอินทร์

Max

ธนะสาร พวงมะปราง

Keng

วารุณี นวลศรี

Khao

ชัชวาล กิมเห

Nan

วลินรัตน์ สกุลบงกช

Pang

จริยา กระจ่างพงษ์

Pang

สุธาสินี คำสิงห์

Fon

มหาธยา ภาคธง

Ninja

จารีญา สุขลาภ

Koi

ศิริยาภรณ์ บุตอัง

Noi

จันดี สกุลเลิศสุวรรณ

Sai

อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์

Tea

รสิกา แสนกล้า

Tour

สราวุธ เข่งแก้ว

Golf

ปณต มงคลตวัฒน์

Arm

เจษฎา วุฒิสุชีวะ

Ton

สัญชัย ชินบูรณ์

Yutika Sridetsurasak

ยูถิกา ศรีเดชสุรศักดิ์

golf

ชาตรี ศรีประยูร

Ple Pilaiwan

เปิ้ล พิไลวรรณ

A

ว่าที่ร้อยตรี ธาร กุลโพนเมือง

Neoy

นัฐสุดา นาราษฎร์

Som

อรุณวรรณ จันทร์เสน

Bum

ชลธิชา ดิษฐภิญโญ

Patty

ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์

Nhga

ศุภวรรณ นอบน้อม

B

วัลลภ มูลทอง

Num

เพิ่มพล กมลนาวิน

Join our legateam

Click!
สนใจร่วมงานกับเรา