บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Ning Aim arm P_bum Khao กระแต
กนกวรรณ เป็นศรีเจริญสุข
Account
คาโอรุโกะ อิดะ
Sales Marketing
เจษฎา วุฒิสุชีวะ
Marketing 
ชลธิชา ดิษฐภิณโญ
Operation Manager
ชัชวาล กิมเห
Engineer
ชาคริยา เนื้อทอง
Account

 

golf Max พี่เดียว Mint Patty ฺBenz
ชาตรี ศรีประยูร
Product Marketing
ธนะสาร  พวงมะปราง
Engineer
ธนันชัย บัวลอย
Sales  Leader 
รัศมิ้นภัส ลือเฟื่อง
Sales Desk Leader 
ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์
Logistic
วัชระ ทองชื่น
Logistic

 

พี่บี Keng จอย พี่นก Aor P_หงา
วัลลภ มูลทอง
Engineer
วารุณี นวลศรี
Engineer
ศรีวิสา ขันนอก
Sales Coordinator
ศิริพร เปี๊ยยา
Product Marketing
ศิริพร หมีทอง
Account Manager
ศุภวรรณ นอบน้อม
Engineer

 

โจ Tour สายรุ้ง ทรัพย์สมบัติ Aom อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์ P_maya
สมศักดิ์ ธุระสุข
Digital Marketing
สราวุธ เข่งแก้ว
Marketing Leader 

สายรุ้ง ทรัพย์สมบัติ
Account

สุดาวดี บุญล้น
Sales Team Leader
อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์
Account
อะกิโนริ มายะ
President

 

Kratae Sales Join our legateam        
อารีย์รัตน์ พุฒศรี
Sales Coordinator

Click!
Join our legateam