บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Mr. Akinori Maya

Mr. Akinori Maya

oil

วิภาวรรณ รัตนเนตร์

Aim

คาโอรุโกะ อิอิดะ

Kratae

อารีย์รัตน์ พุฒศรี

Ja

จรีนุช ศรีฐาน

Wahn

สุพัตรา ก้านอินทร์

Max

ธนะสาร พวงมะปราง

Keng

วารุณี นวลศรี

Khao

ชัชวาล กิมเห

Earth

วิศรุต สีทา

Nan

วลินรัตน์ สกุลบงกช

Tum

กนกศักดิ์ แซ่เอี๊ย

Pang

วลัยลักษณ์ สุทธิพงษ์

Pang

จริยา กระจ่างพงษ์

Pang

สุธาสินี คำสิงห์

Fon

มหาธยา ภาคธง

Jo

จรินทร์ วรชีวัน

Noi

จันดี สกุลเลิศสุวรรณ

Sai

อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์

Tea

รสิกา แสนกล้า

Tour

สราวุธ เข่งแก้ว

Golf

ปณต มงคลตวัฒน์

Arm

เจษฎา วุฒิสุชีวะ

golf

ชาตรี ศรีประยูร

Yutika Sridetsurasak

ยูถิกา ศรีเดชสุรศักดิ์

Ple Pilaiwan

เปิ้ล พิไลวรรณ

Garfield

วริศรา สุดใจ

A

ว่าที่ร้อยตรี ธาร กุลโพนเมือง

Neoy

นัฐสุดา นาราษฎร์

Patty

ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์

Nhga

ศุภวรรณ นอบน้อม

B

วัลลภ มูลทอง

Num

เพิ่มพล กมลนาวิน

Join our legateam

Click!
สนใจร่วมงานกับเรา