บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Ning Aim arm P_bum Khao GiFT
กนกวรรณ เป็นศรีเจริญสุข
Account
คาโอรุโกะ อิดะ
Sales Marketing
เจษฎา วุฒิสุชีวะ
Marketing 
ชลธิชา ดิษฐภิณโญ
Operation Manager
ชัชวาล กิมเห
Engineer
สิรพิชญ์ชนก  สุวรรณสิทธิ์
Digital Marketing

 

golf Max พี่เดียว Patty พี่บี Keng
ชาตรี ศรีประยูร
Product Marketing
ธนะสาร  พวงมะปราง
Engineer
ธนันชัย บัวลอย
Sales  Leader 
ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์
Logistic
วัลลภ มูลทอง
Engineer
วารุณี นวลศรี
Engineer

 

oil Keng Kratae Sales Aom P_maya P_หงา
วิภาวรรณ รัตนเนตร์
Sales Team Leader
อารีย์รัตน์ พุฒศรี
Sales Coordinator
อารีย์รัตน์ พุฒศรี
Sales Coordinator
สุดาวดี บุญล้น
Sales Team Leader
อะกิโนริ มายะ
President
ศุภวรรณ นอบน้อม
Engineer

 

GOLF Tour สายรุ้ง ทรัพย์สมบัติ อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์ อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์ Join our legateam
ปณต มงคลตวัฒน์
Digital Marketing
สราวุธ เข่งแก้ว
Marketing Leader 

สายรุ้ง ทรัพย์สมบัติ
Account

เพิ่มพล กมลนาวิน
Engineer

อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์
Account
Click!
Join our legateam