บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Our Sales Rep will visit you.

Sales Representative Visit/ ต้องการให้เข้าพบคุณ

If you are purchasing many products or interested in distributing our products. You may ask our sales representative to visit you to discuss details. ถ้าคุณกำลังจัดซื้อสินค้าหลายรายการอย่างหรือสนใจที่จะสมัครเป็นตัวแทนของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายให้เข้าพบคุณเพื่อคุฯรายละเอียด
  • Allowed file extensions to upload: pdf,xlsx,xls,xlsm,jpg,jpeg,doc,docx

  • Select Date
  • Select Date

* Required Fields