บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

กล้องถ่ายภาพความชื้น

กล้องถ่ายภาพความชื้น

กล้องถ่ายภาพความชื้น (Imaging Moisture Meter) คือ อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการค้นหาจุดความชื้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจในพื้นที่กว้างซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก

ซึ่งนอกจากจะสามารถตรวจสอบพื้นที่บริเวณความชื้นได้อย่างรวดเร็วแล้วนั้น ยังสามารถถ่ายภาพพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกด้วย โดยใช้หลักการตรวจจับจากอุณหภูมิของความชื้นที่ระเหยออกมาซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิปกติทั่วไป

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า